Jaka jest rola pilota podczas transportu ponadgabarytowego?

Zgodnie z europejskimi standardami nie można wyobrazić sobie transportu ponadnormatywnego bez obecności pilota. Lecz na czym dokładnie polega jego zadanie?

Aby zadbać o bezpieczeństwo nie tylko przewożonego ładunku, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego, do eskortowania transportu ponadnormatywnego powołuje się pilota lub też policję. Poza ogólnym dbaniem o bezpieczeństwo osoba pilotująca stara się pozbyć jak największej ilości utrudnień na drodze.

Przewozy ponadgabarytowe są o tyle niecodzienne, że dotyczą ładunków, które znacznie przekraczają dopuszczalne normy wymiarowe lub wagowe. Kiedy jednak pilot musi się pojawić wedle litery prawa?

1. Kiedy obecność pilota jest obligatoryjna? Dane

Osoba pilotująca tabor powoływana jest wtedy, gdy nasz ładunek niemieszczący się w normach przekracza następujące wymiary:

  • waży więcej niż 60 ton,
  • jest dłuższy niż 23 metry,
  • jest wyższy niż 4,5 metra,
  • jest szerszy niż 3,2 metra.

2. Jakie są obowiązki pilota?

Osoba pilotująca cały konwój przede wszystkim powinna być odpowiednio oznakowana. Mowa tu o czarnym napisie PILOT i silnych, widocznych z dużej odległości światłach. Kiedy te warunki są spełnione, można zacząć przewóz.

Wtedy do obowiązków pilota należy:

  • bezpośrednie i nieprzerwane nadzorowanie pojazdu przewożącego ładunek zarówno podczas ruchu jak i postoju,
  • kierowanie ruchem drogowym w niezbędnym zakresie,
  • stosowanie się do ustaleń oraz zezwoleń zarządców obecnych na trasie obiektów infrastruktury (takich jak mostów czy wiaduktów) i zgodne z nimi ustalenie trasy,
  • w nagłych przypadkach, w których możliwe jest niebezpieczeństwo – wezwanie policji.

3. Policja jako pilot

Warto wiedzieć, że policja również może pilotować cały przewóz. Ma to jednak miejsce podczas ekstremalnych przypadków. Mowa tu przede wszystkim o specyfikacji samego ładunku oraz pojazdu, który go przewozi. Policja ma obowiązek pilotowania taboru, którego długość jest dłuższa niż 40 metrów, a łączna długość wszystkich pilotowanych pojazdów przekracza 120 metrów. Ponadto interwencja policji jest również obligatoryjna w przypadku, gdy szerokość jezdni pozostawionej dla innych uczestników ruchu drogowego jest mniejsza niż 2,5 metra.